Åldermannabostaden

Till de äldsta kvarvarande husen på Jäders bruk hör denna byggnad som fått namnet Åldermannabostaden.
Huset är med stor sannolikhet uppfört före 1760. Byggnaden är ett timmerhus av typen parstuga med vardagsstuga, kammare och sal.

Skiss över lägenheten Åldermannabostaden.

Varifrån namnet härstammar vet vi inte med säkerhet men huset låg som första hus utefter den lilla gata som enligt kyrkoböckerna kallades åldermannagränd.

Husets bakugn lär under 1800-talet ha använts av flera hushåll på bruket när man utförde gemensamma storbak.

Under 1900-talet fungerar huset som arbetarbostad åt lantarbetare.

Huset är numera en privatbostad som varsamt renoverats för att bibehålla den gamla karaktären.

Åldermansbostaden 2020


Ett satellitfoto visar fastigheten Åldermannabostaden idag.
Åldermannabostaden satellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.