Älholmens järnbod

I järnboden förvarades det råmaterial som smederna behövde för sitt smide samt en järnvåg med sitt lod.
Möjligen förvarades också de färdiga smidesprodukterna här i avvaktan på vidare leverans.
Järnboden var byggd av timmer med brädslagna knutar och taket bestod av näver och torv.