Älholmens kolhus

Här förvarades den träkol som gick åt för att driva smedjan.
Träkolen kom från de kolmilor som gårdarna och torpen runt omkring Älholmens ägor producerade. När kolmilan var klar så togs den kolade veden om hand och transporterades till kolhuset där den tippades av.
Transporten skedde på sommaren längs de små grusvägarna med hjälp av häst och vagn. På vintern användes istället slädar och när isarna bar så kunde transporten företas på de islagda vattenvägarna.
I kolhuset arbetade koldrängarna med att förse smederna med kol till deras ässjor.
Kolhuset var 17m långt, 9m brett och 5m högt. Stommen var beklädd med bräder och rödmålat, under tegeltak.