Arbetare i verkstaden 1906 – 1914

Vi vet inte idag med säkerhet vilken verksamhet som bedrevs i verkstaden under tiden 1890 – 1905.
Under åren 1906 – 1914 bedrevs snickeri, monteringsverkstad och måleri för de produkter som tillverkades i smedjan. Här fick spadar, krattor och andra verktyg sina skaft. Plogar, harvar och andra maskiner fick sina trädetaljer konstruerade och fint målade innan det var dags för montering.
En ångmaskin drev inledningsvis alla snickerimaskiner via axlar, växlar och fladdrande flatremmar. När kraftstationen vid Jädersbruk byggdes 1914 ersattes den gamla ångmaskinen med en elektrisk motor.
På den norra gaveln fanns en travers vilken användes för att hissa ned de färdiga produkterna till en järnvägsvagn som på stickspåret hade körts fram till byggnaden.
Vad som bedrevs i verkstaden från år 1915 fram till smidesverksamhetens nedläggning 1925 vet vi inte med säkerhet.

I nedanstående redovisning framgår vilka personer som arbetat i verkstaden under åren 1906 – 1914.
(Redovisningen i personallistan är uppställd i bokstavsordning)
Personal 1865_1935_21
Personal 1865_1935_22