Caractärsbyggnaden

Den här byggnaden är gården Skantsens huvudbyggnad. Den är antagligen uppförd omkring 1765.
Husförhörslängden anger som ägare fru majorskan Mannercrona men hon bor inte här utan finns sedan 1767 på Grönö i Björskogs församling.
I stället är det fru Charlotta Sahlstedt med tjänstefolk i form av pigor som huserar här. Hon bor kvar i huset fram till 1775 då hon flyttar till Nora. Året efter flyttar det in en skräddare, Anders Brevillius med hustru.

Det skulle så dröja ända in i början på 1800-talet innan byggnaden kom att inhysa smedsfolk i form av mästersmeder.