Tråddragare vid Arboga faktori

Förteckning över Tråddragarna vid Jäders holme under perioden 1553 till 1620.

Johan Leve, 1553 – 1556
Jacob Husser, 1553 – 1556
Hans tråddragare, 1556
Olof Nilsson, 1556 – 1583
Joen Folkesson, 1556
Lasse Olsson,  1556
Simon tråddragare, 1559 – 1574
Jacob tråddragare, 1561 – 1588
Unge Olof tråddragare, 1567 – 1588
Bergell tråddragare, 1567 – 1579
Anders tråddragare, 1567 – 1580
Erik tråddragare, 1567 – 1573
(Långe) Per Hansson, 1567 – 1612
Christopher tråddragare, 1568 – 1570
Lasse Jonsson, död före 1570
Petter tråddragare, 1572 – 1576
Petter van Nürnberg, 1572 – 1587
Per Hansson, 1579 – 1588
Olof Larsson, 1579 – 1606
Lille Olof Olofsson, 1603 – 1617
Nils Olofsson van Nürnberg, 1603 – 1616
Måns Persson, 1603 – 1606
Jöns Olsson, 1603 – 1617
Ambrosius Persson, 1603 – 1617
Anders Olsson, 1606 – 1609
Erik Pedersson, 1611 – 1617
Hans Pettersson, 1613 – 1617