Fä- och foderhus

Det här var ett utrymme för kreatur och grisar som tillhörde Smederna.
Där fanns också plats för förvaring av foder till djuren.