Fähus och trösklada Älholmen

Det här var ett utrymme för kreatur och grisar som antagligen tillhörde mästersmeden. Byggnaden var timrad och innehöll även en loge för tröskning.
Fähuset var försett med torvtak och logen med brädtak.