Fridolf Lätt

En liten biografi över Fridolf Lätt

Karl Fridolf Lätt föddes 1883-06-21 i Jäders soldattorp av föräldrarna soldat No 25 Gustav Erik Lätt (Nyberg) och hans hustru Anna Josefina Bergling.
Fridolf växte upp i soldattorpet tillsammans med sin två år äldre bror Gustav Fritiof och sin nio år yngre syster Fanny Florentine.
Fridolfs bror gick bort i unga år endast nio år gammal.
När Fridolf blir 14 år så börjar han att arbeta i smedjan som på den tiden arrenderades av järnhandelsfirman C A Carlsson & kompani i Arboga. I smedjan tillverkades bl.a. yxor och harvar.

När han är 15 år skedde så den tragiska olyckan vilket säkert formade honom för all framtid. Han fick ligga på sjukhus i två månader innan han blev utskriven i februari 1899. Efter olyckan utbildade han sig till svarvare.

När Fridolf är 20 år så befinner han sig i Stockholm och begår där ett inbrott. Han blir häktad i Stockholm och döms 1903-12-24 för 1:a resans inbrottsstöld till sex månaders straffarbete. Han blir frigiven 1904-05-13.

Straffporträtt av Fridolf Lätt år 1903

Fridolf kommer sedan att fortsätta sin ”brottsliga” bana med att bli dömd för ett flertal inbrott under de fortsatta åren.
1909 döms han till straffarbete för 2:a resans stöld till 6 månaders straffarbete.
1912 döms han i Arboga rådhusrätt till straffarbete i 8 månader för 3:e resans inbrottsstöld.
1914 döms han för 4:e resans inbrottsstöld till straffarbete i 1 år och 6 månader. Han friges 1915.
1917 flyttar han som svarvare till Västerås. Men även där fortsätter hans stöldbana vilket får till följd att han 1918 blir dömd för 5: resans stöld till straffarbete i 1 år och 10 månader. Han friges 1920 och året efter flyttar han hem till sina föräldrar i Anneberg tillhörande Jäders gård. Fridolf är noterad som svarvare och kanske arbetade han som sådan vid Jäders järnbruk.
Fridolfs far Gustav Lätt dör 19 augusti 1920 i sviterna efter magcancer.

Fridolfs mor Anna Josefina går ur tiden 6 oktober 1933 och året efter flyttar Fridolf till Arboga stad.

Fridolf förblir ogift och kommer att arbeta som svarvare hela sitt fortsatta yrkesverksamma liv.
Han är bl.a. bosatt på Bergsgränd i Arboga, för att 1961 flytta till kvarteret Stabbaren där han blir kvar fram till sin död den 22 november 1965.