Gamla Hammarsmedsgården

Den här byggnaden hade precis som grannbyggnaden Åldermannabostaden anor från tiden före 1760.

Byggnaden fungerade som arbetarbostäder åt smeder och lantarbetare fram till 1950-talet då den revs.

Skiss över lägenheterna i Gamla Hammarsmedsgården.