Hökstugan

En gammal stugbyggnad som kallas för Hökstugan. Den användes antagligen fortfarande som bostadshus, kanske till mästersvennen och lärgossar (gesäller).
Då stugan är noterad som en gammal stugbyggnad kan det vara så att det är en kvarleva från ett tidigare torp som låg på den här platsen och var benämnt Krustorpet. Detta torp blev troligen uppfört runt 1640 och bestod då av två byggnader.
Krustorpet nämns första gången på en karta från 1642. Namnet anspelar på faktorn Hans Krusbart som år 1640 fick öppet privilegium på Jäders bruk och holme. Han ansågs enligt skrifterna vara en kunnig och driftig man. Han rationaliserade bruket genom att riva mycket av de gamla husen och smedjorna och byggde nya efter anvisningar från Bergskollegiet, tillrättalade Jäders holme med tomtindelningar och väganläggningar. Den bruksgata som idag löper genom Jäders holme har sin upprinnelse från den tiden. Han uppförde också en bostad åt sig på samma plats där nuvarande Jädersbruks herrgård ligger.
Tyvärr gick inte affärerna så bra som förväntat för Krusbart och han fick efter många olika turer så småningom avträda som faktor 1657, och drog sig därefter undan från sina fordringsägaren. Han ska enligt vissa uppgifter ha dött utfattig i Stockholm omkring 1663.
Hans hustru återvände till Jäders bruk. Hon påträffas där enligt husförhörslängderna 1671 som änka med sina barn Margareta, Annika och Hans.
Hon bodde bl.a. i Krustorpet några år innan hon flyttade till Arboga stad där hon sen dog 1694.
Krustorpet har sedan blivit kvar genom århundradena på samma plats dock under olika namn och år 1770 benämns huset alltså ”Hökstugan”.