Ingenjörsbostaden

Troligen är huset uppfört 1868/69 i samband med förläggandet av ett stickspår från Jäders station ned till smedjan på Jäders holme.
I ett arrendekontrakt från 1935 anges att huset bestod av 5 rum och kök.

I kyrkoböckerna hittar vi uppgifter om vilka som har bott i huset från 1904 fram till 1968.
Boende Ingenjörbostad_01
Boende Ingenjörbostad_02


Bostadshuset har under årens lopp renoverats och är idag en privatbostad.

Ett satellitfoto visar fastigheten Ingenjörsbostaden idag.

Ingenjörbostaden sattellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.