Bakstugan

Den här byggnaden kan vara en kvarleva från mitten av 1700-talet och då  användes den som ett brygghus.
Sedermera kom den att användas som kombinerat brygghus och bagarstuga.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av bakstugan
Bakstugan 1930

Byggnaden finns kvar ännu idag och tillhör den privata Herrgården.