Brukskontor

Den här byggnaden uppfördes någon gång under första hälften av 1800-talet som brukskontor.

Här förvarade bruket alla sina handlingar och i byggnaden arbetade och bodde bl.a. brukets kamrer.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av brukskontoret
Brukskontor 1930

Idag är huset en privatbostad.