Dagsverksstuga

Byggnaden troligen uppförd på 1890-talet.

Här samlades de torpare som kom till bruket för att göra sina ”lagstadgade” dagsverken. Här fick man ordergivning och byggnaden användes troligen också som övernattningsstuga.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av dagsverkestugan
Dagsverkestugan 1930

Byggnaden står kvar ännu idag.