Förrådshus

Den här byggnaden uppfördes någon under första hälften av 1800-talet som förrådshus.

I början på 1900-talet lär det ha funnits någon form av kraftstation i den södra delen som låg närmast ån med åtkomst till rinnande vatten.

På 1920-talet fanns det bl.a. i bottenvåningen vedbod och badrum för brukets anställda.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av förrådshuset
Förrådshus 1930

Byggnaden står kvar ännu i dag.