Magasin

Den här byggnaden uppfördes någon under första hälften av 1800-talet som ett magasin.

På 1920-talet fanns det på övervåningen ett sädesmagasin. Hit fick man bära de tunga sädessäckarna och slå ut på golvet för torkning.
Det fanns ju inga torkar på den här tiden utan säden fick då och då skovlas för hand för att den inte skulle mögla. Det blev ett 30-40 cm tjockt lager på golvet.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av magasinet
Magasin 1930

På husets södra sida fanns en vällingklocka som man ringde i när arbetet började och slutade samt vid olika raster. Det var snickarmästaren, ”en gammal uv”, som anförtroddes uppdraget att ringa i klockan.
Det berättas att när det första världskriget bröt ut ringde han i klockan och ropade ”Ryssen kommer, ryssen kommer”.

Byggnaden står kvar ännu i dag, dock utan vällingklockan.