Svinhus

Uppförd i början på 1800-talet.

På 1920-talet fungerade byggnaden som förvaringsutrymme för olika jordbruksredskap och vagnar.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av svinhuset
Svinhuset 1930

Här huserade också gårdens grisbesättning ända fram till 1960-talet.

Den här byggnaden står ännu på plats om än mycket förfallen.