Svinhus

Ett första svinhus uppfördes här i slutet av 1790-talet, men den byggnaden revs i början på 1930-talet och ersattes då med ett nytt svinhus på samma plats.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av svinhuset
Svinhuset 1930

Här huserade gårdens grisbesättning ända fram till 1960-talet.

Den här byggnaden står ännu på plats om än mycket förfallen.