Smedjans arrendatorer

Här redovisas arrendatorerna till smedjan i Jäders bruk.

1897
Grosshandlare Wilhelm Lagergren med firma Jäders Stålverk för martintillverkning och viss manufakturtillverkning.
Denna arrendator tog över verksamheten i smedjans martinugn i början på året men verksamheten gick inte bra bl.a. på grund av dålig avsättning för de producerade götena.
Firman sattes i konkurs på senhösten.

1897 till 1898
Fagersta bruksbolag arrenderar arbetslokalerna vid Jäders Järnbruk med undantag för manufakturdelen. Bolaget drev endast martintillverkning. De kom in som arrendator redan i slutet på 1897 och arrendet avslutades 1898 p.g.a. dålig lönsamhet.

1898 till 1905
Järnhandelsfirman C A Carlsson & Co i Arboga under firmanamnet Jäders Jernverk.

Tillkännagivande i Arboga Tidning november1898.

De omnämnda personerna drev Järnhandelsbolaget C.H. Carlsson & Co i Arboga.

Bl.a. sålde bolaget s.k. Kronyxor tillverkade i Jäders bruk samt Patent- och Fjäderharvar.

Firman Jäders Jernverk drevs vidare fram till 1905 då den avvecklades och tillverkningen flyttades till Rosenfors.

1906 till 1936
Fabrikör Per Arvid Broström.
Han började sin bana som räckare i Jäders bruks smedja år 1880. Han avancerade så småningom och kom alltså från 1906 att arrendera hela smidesverksamheten. Han står då i kyrkoböckerna noterad som fabrikör.
Arrendekontraktet gav fabrikör Broström rätt att ”– använda de för Jäders Bruk inregistrerade järnstämplarna, under förutsättning dock, att de varor som åsättas dessa stämplar äro av fullgod beskaffenhet –
Nu bedrev man verksamhet både i manufaktursmedjan och Lancashiresmedjan.
Smidesverksamheten började avta under 1920-talet beroende på sämre tider för de små järnbruken i Sverige, och upphörde helt 1936 då fabrikör Arvid Broström gick ur tiden.