Jädersbruks Historia

Första gången Jädersbruk omnämns i skrift är 1359 när fru Ramfrid Bengtsson gav bort Jäders kvarn till Julita kloster för att få ingå i deras klostrerorden.

När Gustav Vasa i början på 1500-talet bestämde att Sverige skulle byta religion från den katolska till den protestantiska kyrkan, fick staten ta över kloster och tillhörande marker. Ett av dessa områden var Jäders holmar som hade tillhört Julita kloster i Sörmland.

Vid den tiden fanns det bara outbildade bondhärar i Sverige utan riktig utrustning. Gustav Vasa sneglade på de europeiska knektarna som hade fina och moderna vapen. Han ville att Sverige skulle ha en egen självständig arme med svensktillverkade vapen och utrustning. Gustav Vasa tyckte att det var förskräckligt att vi sålde vårt järn till utlandet och sedan fick köpa tillbaka det bearbetade järnet dyrt, t ex till krigsutrustning. han ville att Sverige skulle stå på egna ben.

Gustav Vasa såg Jäders holmars alla fördelar och möjligheter. Arbogaån gav vattenkraft till vattenhjulen som drev hamrarna i smedjorna. De stora skogarna runt Jäders holmar gav ved och kol till härdarna i smedjorna, dessutom brädor och plank till nybyggena. Det var bönderna runt omkring som levererade bränslet.
Det var nära till gruvorna i Bergslagen. Tackjärnet kom huvudsakligen från Hammarforsbruk eller Stensta i norra Fellingsbro, där Gustav Vasa hade bestämt att det skulle finnas verksamhet som kunde leverera tackjärn till Jäders bruk. Men man har även hittat gamla gruvhål runt Arboga och Jäders holmar.

Till utskeppningshamnen och ån i Arboga var det inte långt, ån som har bra förbindelse med både Hjälmaren och Mälarens vatten, där man fraktade gods med båt till städer som Örebro och Stockholm. Stora jordbruksarealer i närheten som försåg alla arbetare på faktoriet med mat. Dessutom fanns det ett Kungligt stuteri på Jäders holme från Gustav Vasas tid fram till omkring 1445, då det flyttades till Stömsholm. Gustav Vasa besökte ofta Arboga och släkten där.

Fogden Nils Tulesson fick i uppdrag av Gustav Vasa att bygga upp en hantverksby med smedjor (landets första industri påstår vissa, undantaget vår gamla järntillverkning) på Jäders holme. En liten del av tillverkningen som inte behövde vattenkraft förlades inne i Arboga. År 1551 startade så tillverkningen på Jäders holmar.

Läs mer om historien på Jädersbruks Herrgårds hemsida.

Du hittar även information om Jädersbruk på Wikipedia


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *