Brukets produkter

(Sidan är nu under utveckling varför material kontinuerligt kommer att att tillföras under 2021) 

Åren 1551 till 1640

Under den här perioden var det vapentillverkningen som var den huvudsakliga produktportföljen.

Under maj och juni månad 1552 vistades kungen i Arboga och hade då glädjen att se verkstäderna på Jäders holme så gott som färdiga och arbetet igångsatta.

Klinghammare
Klinghammaren bestod av timmer med damm, rännor och vattenhjul. Här fanns också ett flertal slipstenar som man fått från Dalarna.
Klingsmederna arbetade med att smida stångvapen (hillebarder) samt klingor till vilka beredarna gjorde fästen och baljor.
Sliparna slipade harnesk, klingor och stångvapen (hillebarder).

Polerkvarn
Den här kvarnen var utrustad med 6 stora och 4 mindre polerskivor. Själva polerstången, på vilken skivorna satt, hade smitts av 4 hammarsmeder i Köping, men de var inte bättre gjorda än att  harneskmakaren Hans Walram måste laga den. Polerstången drevs av vattenhjul.
I kvarnen polerades bl.a. harnesk, klingor och hillebarder.

Plåtslagarsmedja (harneskmakarsmedja)
Den här smedjan hade murad smedjehärd men ingen vattendriven hammare. Dess utrustning levererades från Hammarfors smedja (låg vid Rockhammar och heter idag Stensta bruk).
Här arbetade harneskmakarna som tillverkade rustningar, harneskplåtar, hjälmar och sköldar.

Spikhammare
Den här hammaren skulle enligt kunglig befallning flyttas upp i Bergslagen men blev trots det verksam under flera år.
Här tillverkades spik av olika dimensioner till alla anläggningar på Jäders holme.

Efter några år utökades det med verkstäder för tråddragare, pansarmakare och rörsmeder.

Tråddragarsmedja
Tråddragarna drog tråd av olika dimensioner.

Pansarmakarsmedja
Här arbetade pansarmakarna som använde tråddragarnas tråd till att tillverka ringpansar.

Men vapentillverkningen utgjorde endast en sida av Arbogafaktoriets verksamhet.
Sedan kungen och hans omgivning, rytteriet, fotfolket och flottan utrustats med vapen räckte faktoriets kapacitet till för en mer ”civil” tillverkning av stora mått.
De kungliga köken utrustades med pannor, slevar, stekvändare och många andra ting, stallmästarna mottog mängder av olika stallpersedlar, stora arkliet (vapenförråd för tunga eldvapen) fick sitt redskapsbehov väl tillgodosett och de olika byggnadsföretagen landet runt vid slott och kungsgårdar erhöll verktyg och byggnadssmide.

Åren 1640 till 1700

När Hans Krusbart år 1642 fick öppet privilegium på Jäders bruk så gjordes stora investeringar och inledningsvis kom det att sjuda av liv och verksamhet på bruket.
Från de vattendrivna smedjorna sökte sig ut på marknaden en rad järnfabrikat av skiftande slag. Här kan vi anföra en provkarta av olika produkter:
Från 1661 redovisas bardisan, skovel, spade, hacka, picka, yxa, tälgyxa, kofot, hästskor med söm, bröstkedjor, stocksågar, långsågar, smedjestäd, liar, stigbyglar, handsåg, sticksåg och allehanda spiksorter.

Krusbart drog vidare försorg om tillverkning av järntråd, nålar och häktor och han startade klingsmide och svärdfejeri.

 

 

Fortsättning följer………