Dagsverksstuga

Byggnaden troligen uppförd på 1890-talet.

Här övernattade de torpare som kom till bruket för att göra sina ”lagstadgade” dagsverken.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av dagsverkestugan
Dagsverkestugan 1930

 

Byggnaden står kvar ännu idag.