Loge

Uppförd i början på 1800-talet.

I denna byggnad förvarades all skördad säd i avvaktan på tröskning. Man odlade främst vete, råg och korn.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av logen
Loge 1930

 

Byggnaden revs i samband med det nya ladugårdsbygget år 1931.