Målarfamiljen Per Johan Jansson

Under slutet på 1800-talet genomgick Jäders bruk stora förändringar när Mårten Holmstedt tillträdde som ägare och disponent. De gamla smedjorna och bostadshusen med anor från 1700-talet revs för att ersättas av nya mer ändamålsenliga byggnader. Det började med uppförandet av en ny modernare smedja år 1864 och fortsatte med nya mer ändamålsenliga bostäder till brukets personal.
Denna byggnationsperiod krävde att bruket hade yrkesmän, bl.a. målare och från 1857 fram till 1881 fanns det en målare och glasmästare vid namn Karl Brodin som bodde vid Asphagen tillsammans med sin hustru Maria Andersdotter. När Karl Bodin dör i lunginflammation år 1881 så var det därför naturligt att söka en ersättare.
Då anländer en ny målare vid namn Per Johan Jansson med sin familj till Jäders bruk.

Per Johan Jansson föddes 1 mars 1849 på Backagårdens ägor i Kungs Barkarö socken. Föräldrarna var stataren Jan Jansson och hans hustru Kristina (Stina) Persdotter.
Per Johan växte upp som statarbarn och som brukligt var så flyttade statarna ofta runt bland olika gårdar. När Per Johan var ett år så flyttade familjen till Fodermarksgården i Kungs Barkarö socken för att 1852 flytta till Östuna i Björskogs socken.
När Per Johan är 9 år så dör fadern den 22 augusti 1858 i vattusot. Modern och änkan Stina Persdotter flyttar då med sina 3 små barn till Åsta akademigård i Björskogs socken och där gifter hon sig sedermera med änkemannen och sockensnickaren Carl Johan Brodin.
När Per Johan är 16 år flyttar han från hemmet i Åsta till Köping där han blir lärling hos målarmästaren Carl Johan Östgren. Per Johan blir kvar i Köping fram till 1870 då han återkommer till modern och styvfadern som nu bor i Aspa i Björskogs socken. Då är han noterad som målare till yrket.
Per Johan träffar så småningom grenadjärdottern Kristina (Stina) Lindström från Lersta i Bro socken och de får 1875 en son Johan Theodor som föds utom äktenskapet.
Paret gifter sig 1876 och bosätter sig i Aspa i Björskogs socken. Där får de ytterligare 4 barn varav en son dör i späd ålder.

I december 1881 flyttar familjen till Jäders bruk och bosätter sig i Asphagen. Per Johan blir då målare vid bruket. Asphagen var ett litet torp med tillhörande odlingsmark och ett fähus som låg c:a 1,5 km väster om Jäders bruk. I det lilla torpet fick hela familjen samsas om utrymmet och som mest bodde där samtidigt 8 familjemedlemmar eftersom de äldsta barnen kom att flytta hemifrån efter det att de uppnått 16 års ålder.

Asphagen Jäders gård 1905

Familjen kom till Jäders bruk i en period när bruket genomgick stora förändringar. Per Johan kom att verka som målare när den dåvarande ägaren Mårten Holmstedt, som hade tillträtt 1861, omdanade bruket från den gamla tidens smidesverksamhet till en mer modern verksamhet. Redan 1864 hade man rivit de gamla smedjorna och uppfört en ny lancarshiresmedja.  Man rev också många av de gamla bostadshusen på Jäders holme och uppförde istället nya mer ändamålsenliga bostäder till brukets personal.

Karta Jäders bruk 1900

Två år efter Per Johans ankomst till Jäders bruk börjar man riva den gamla Herrgården från slutet av 1670-talet.
Jäders Herrgård 1873

Mycket av virket efter den gamla herrgården lär ha återanvänts till att bygga två nya arbetarbostäder, som kom att kallas Museum och Slottet.

Arboga sn, Jäders bruk. Herrgården.Exteriör av herrgården. "Herrgården i sitt gamla skick".Efter rivningen uppfördes en ny Herrgårdsbyggnad som står klar 1885.
Herrgården 1900
Den nya herrgårdsbyggnaden blev utförd i italiensk villastil och var ursprungligen mörkt ockragul med mörkbruna snickerier, målade för att se ut som ädelträ.
Per Johan fick alltså vara med som målare vid uppförandet av alla dessa nya byggnader.

Under 1900-talets början utökades också brukets jordbruksdel genom att man uppförde nya större ladugårdsbyggnader och en mejeribyggnad.

Per Johan och hustrun Stina blir kvar i Jäders bruk där Per Johan fortsätter att arbeta som målare och glasmästare. Familjen utökas under sin tid vid Jäders bruk med ytterligare tre barn varav en dotter föds för tidigt och dör endast två dagar gammal.

Hustrun Stina dör den 19 februari 1928 och året efter flyttar Per Johan till Ålderdomshemmet i Arboga landsförsamling där han slutar sina dagar den 1 oktober 1931.

Båda blev begravda på Emaus kyrkogård

 

Familjen Janssons barn kom att gå i skola i Jäder. Fram till 1892 låg skolan i den östra delen av det hus som idag kallas Missionshuset. Efter 1892 fick barnen gå i den nyuppförda skolan som låg efter Ramstigen och för att komma till skolan passera den bro, Fäbron, som då fanns uppförd över Arbogaån.
Karta Skolhus 1892
Skolgången varade inte så länge för när barnen uppnådde 15 års ålder så var det ofta dags att lämna hemmet för att tjäna som drängar, lärlingar eller pigor.

 

Vad hände med barnen i familjen Jansson.

Johan Theodor Jansson Hillerström       född 1875-09-23     död 1933-12-25
Han föddes utom äktenskapet hemma hos modern i Bro socken men i födelseboken står angivet att Per Johan Jansson tar på sig faderskapet. Under sin ungdom är han säkert med sin far och hjälper till med måleriarbeten för när han är 17 år så flyttar han från hemmet i Asphagen till Köping och där går han som målarlärling hos målaren Nikolaus Viktor Johansson. Under tiden i Köping så tar han sitt nya efternamn Hillerström. Efter fyra år som lärling i Köping så flyttar han 1896 till Eskilstuna där han arbetar som målare.
1901 gifter han sig med Anna Matilda Karlsson och paret får 1904 en dotter.
Johan Theodor blir kvar i Eskilstuna fram till sin död 1933.

Barn
Ruth Ingeborg       född 1904-01-04       död 1995-03-05

 

Axel Petrus Jansson             född 1877-05-06      död 1877-05-20
Han föds i Aspa, Björskogs socken men dör som spädbarn efter två veckors sjukdom.

 

Johan Axel Jansson              född 1878-10-14     död 1951-07-24
Han föds i Aspa, Björskogs socken och flyttar 1896 från hemmet i Asphagen till Arboga stad där han börjar jobba i gjuteriet på Arboga mekaniska verkstad. Där blir han sedermera bokhållare.
1908 flyttar han till Eskilstuna och där gifter han sig år 1911 med Astrid Maria Hedlund. Paret får under sin tid i Eskilstuna två barn, en son och en dotter.
1914 flyttar familjen till Skövde där de får ytterligare två barn, en son och en dotter.
Familjen flyttar 1920 till Örebro. 1947 dör hustrun Astrid Maria. Johan Axel bor kvar i Örebro fram till sin död 1951.

Barn
Karin Gunvor Maria      född 1912-06-01   död 1987-02-28
Johan Axel Gunnar        född 1914-01-29    död 1991-03-15
Per Axel                            född 1917-01-22     död 1993-12-11
Gurli Ingrid Margareta  född 1917-12-12   död 1993-09-23

 

Johanna Katarina Jansson               född 1880-04-08         död 1929-01-12
Hon föds i Aspa, Björskogs socken och hon blir kvar i hemmet i Asphagen tills hon är 22 år och då flyttar hon till Jäders gård där hon arbetar som piga. Hon träffar kvarnarbetaren Karl Oskar Lindgren från Höjens kvarn i Arboga och paret gifter sig 1906.
De flyttar strax efter giftermålet till Resta i Nysätra socken, Uppsala län och där föds deras son Karl Johan Lindgren. 1908 flyttar familjen till Eskilstuna där de får ytterligare tre barn, en son och två döttrar.
Under tiden i Eskilstuna blir Johannas man Karl Oskar snickare.
Johanna Katarina dör 1929 i Eskilstuna.

Barn
Karl Johan                   född 1907-09-23    död 1993-08-31
Oskar Bertil                 född 1910-02-08    död 1960-12-22
Karin Elisabet             född 1915-03-23     död 2000-01-07
Ingrid Martina            född 1916-11-10      död 2006-09-17

 

Johan Petrus Jansson                 född 1881-08-25             död 1956-06-08
Han föds i Aspa, Björskogs socken och när han är 18 år flyttar han från hemmet i Asphagen till Arboga stad där han arbetar som gjutare vid Arboga mekaniska verkstad. År 1903 flyttar han till Västerås.
Under tiden i Västerås träffar han Jenny Sofia Amalia Hallberg och de gifter sig 1904. Paret får två barn en dotter och en son.
Familjen flyttar 1910 till Kolsva där Johan Petrus arbetar som gjutare i Kolsva bruk.
1937 dör hustrun Jenny Sofia Amalia.
Johan Petrus blir kvar i Kolsva fram till sin död 1956.

Barn
Karin Sofia   född 1904-06-07    död 1980-12-09
Johan Ture   född 1907-05-21     död 2003-07-01

 

Anna Elisabet Jansson född 1884-02-11 död 1884-02-13
Hon föds i Jäders bruk men dör som spädbarn efter två dagar p.g.a. för tidig födsel.

 

Karl Johan Jansson                       född 1885-05-31              död 1961-03-27
Han föds i Jäders bruk och när han är 18 år flyttar han från hemmet i Asphagen till Arboga stad där han börjar arbeta som hantlangare vid Arboga mekaniska verkstad. Han flyttar 1907 till Eskilstuna och där träffar han Elin Maria Berglund, de gifter sig 1908. Paret blir kvar i Eskilstuna och får där tre barn, två döttrar och en son.
Karl Johan dör i Eskilstuna 1961.

Barn
Aina Maria    född 1909-01-26     död 1980-03-26
Johan Olof     född 1911-07-29     död 1977-02-27
Britta Maria   född 1916-05-03    död 1991-01-03

 

Kristina Elisabet Jansson                  född 1888-04-18                  död 1965-09-26
Hon föds i Jäders bruk och blir kvar i hemmet i Asphagen fram till 1912 då hon flyttar till Arboga stad och blir piga hos grosshandlaränkan Selma Johanna Holmberg, född Örström. Året efter, 1913, flyttar hon tillbaks till hemmet i Asphagen.
1914 flyttar hon till Köping där hon arbetar som piga hos järnhandlare Gustav Arpi.
1915 flyttar hon till Eskilstuna där hon sedermera kom att arbeta som handelsbiträde i en butik. Hon träffar då charkuteriarbetaren Karl Johan Rundblad och de gifter sig 1924. Tre år senare får paret en dotter.
Kristina Elisabet blir kvar i Eskilstuna fram till sin död 1965. Hennes man Karl Johan dör året efter.

Barn
Karin   född 1927-01-08    död 2012-05-05