Jädersbruks stångjärnssmedja

År 1722 köpte dåvarande faktorn vid Jäders bruk, Wilhelm Neuman, ett nedlagt pappersbruk som låg på den här platsen. Efter det förfallna bruket byggdes på 1750-talet Jäders bruks Stångjärnssmedja. Stommen byggdes av gråsten med tjocka och starka väggar under tegeltak. Smedjan fick sina privilegier år 1756.
Smedjorna i Jäder var vanligtvis inrättade med två härdar eller eldar vilka sköttes av varsin mästersmed. Husförhörslängden för år 1770 anger förutom två mästersmeder Johan Larsson och Anders Jansson Kärrström även en mästersven vid namn Johan Danielsson. Utöver detta så fanns det säkert också en eller fler lärodrängar (gesäller).