Järnbod

Järnboden var troligen, precis som smedjan, byggd med väggar av gråsten under tegeltak.
I järnboden förvarades det råmaterial som smederna behövde för sitt smide samt kanske också en järnvåg med sitt lod.
Möjligen förvarades också de färdiga smidesprodukterna här i avvaktan på vidare leverans.