Järnvägsstation

När järnvägen mellan Örebro och Arboga invigdes 1857 så hade planeringsarbetet med att låta anlägga en station vid Jäders bruk redan varit igång i ett par år. Det var dåvarande brukspatron Gustav Mannerstråle som realiserade planerna och 1858 stod stationen färdig. Elva år senare, 1869, tillkom en perrongbyggnad och några år därefter även ett litet stationshus. Från stationen gick också, via en vändskiva, ett stickspår ned till verkstäderna på Jäders holme.
Vill du veta mer detaljer om historien kring järnvägsstationen i Jäder så kan du läsa här.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av järnvägsstationen
Järnvägsstationen 1930

Stationen blev kvar fram till 1959 då den lades ned.

Alla byggnader revs under 1960-talet.

Jäder station
Jäders station på 1920-talet

Jäders station 1930_tal
Jäders station på 1930-talet

Karta station