Kling-och knivsmeder samt beredare

Ett knappt halvår efter Gustav Vasas första bud i maj 1551 till Arbogafogden om klingsmeden Markus Dieffstädters och hans medbröders ankomst till Sverige och deras placerande på Jäders holme, begär konungen få pröva något av deras tillverkningar. Inför de stundande julfestligheterna önskar man vid hovet förse sig med nödig utrustning för den sedvanliga torneringen, och några få veckor före helgen kommer den första beställningen på 60 tornersvärd och 4 fäktsvärd. Det är högst osäkert om klingsmedema, trots Gustav Vasas maning, hann att åstadkomma detta arbete.
År 1553 var det många av de inkallade klingsmederna som återvände till kontinenten, men detta ordnade snart upp sig för år 1554 gjordes stora leveranser, som bland de över tusen klingorna innehöll nästan alla typer, som sedan kom att spela någon roll inom det fortsatta klingsmidet på Jäders holme.

Kling- och knivsmederna samt beredarna tillverkade svärd, värjor, sablar och knivar.
När klingan var färdigsmidd med den rätta styrkan och spänsten vidtog poleringen varefter den lämnades till beredaren.
Beredaren försåg klingan med fäste (”krysse och knopp”, ”hanning”, ”handfång”, ”häfte” eller ”kavla”) samt i bland med balja eller slida. Bland de beredare som verkligen kom att arbeta vid Arboga faktori var avgången stor. Det innebar att man inte hann med att bereda alla klingor, så därför skickades många klingor till Stockholm för beredning.

Klingsmederna upphörde med sitt arbete vid mitten av 1630-talet då Vira bruk erhöll ensamrätt till landets klingsmide.

Klingsmed-01

En klingsmed i arbete i Nürnberg. På Jäders holme hade man dessutom vattendrivna hammare för utsträckning av klingämnena.

Här kan du se vilka klingsmeder och beredare som var verksamma vid Jäders holme under perioden 1551 till 1620.

Några bilder från Livrustkammaren på vapen som är av Arboga faktori-tillverkning och gjorda av klingsmeder och beredare.

Tornersvärd_01

Karl IX:s tornersvärd, vars klinga troligen är tillverkad vid Jäders holme eftersom Arboga faktori var ensam i landet att framställa klingor vid denna tid.

Dolk_Dart_ topp  Dolk_Dart

Dolk s.k. Dart från 1500-talets mitt. Troligen tillverkad av Arboga faktori på Jäders holme.
Fäste av stål med runt tvärsnitt, upptill kraftigt vidgat med nitknapp av förgyll mässing. Ovansidan välvd med ett bräm ytterst. Stålet mörkanlöpt med yttäckande ornering av påslaget guld och silver i rankor och bårder. Klinga rak, tvåeggad med 22 mm lång ricasso och sexsidig slipning. Mittfasen något konkav. På båda sidor otydliga bokstäver: ”I H V A (?).
Ett fynd vid muddringsarbete på sjöbottnen i Svartsjö vik mitt för Svartsjöslottets södra gavel.