Kolhus till stångjärnssmedjan

Kolhuset var troligen, precis som smedjan, byggd av gråsten med tjocka väggar under tegeltak.
Här förvarades den träkol som gick åt för att driva smedjans härdar eller eldar.
Träkolen kom från de kolmilor som gårdarna och torpen runt omkring Jäder producerade. När kolmilan var klar så togs den kolade veden om hand och transporterades till kolhuset där den tippades av.
Transorten skedde på sommaren längs de små grusvägarna med hjälp av häst och vagn. På vintern användes istället slädar och när isarna bar så kunde transorten företas på de islagda vattenvägarna.
I kolhuset arbetade koldrängarna med att förse smederna med kol till deras härdar eller eldar.