Kolhus

Kolhuset uppfördes i samband med byggnationen av den nya smedjan år 1864. Huset var avsett för lagring av den träkol som behövdes för smedjans produktion.
Träkolen kördes in i kolhuset på en körramp  som gick från bruksgatan in till södra gaveln på kolhuset.

Kolhuset revs i början på 1930-talet.
Delar av körrampen kan fortfarande idag skönjas bakom dagens verkstadsbyggnad.