Kolladan

Enligt en karta från 1766 låg här en byggnad som angivits som en källare för trädgårdssaker och området runt denna var en kålgård.

Sedermera uppfördes denna så kallade ”Överloppsbyggnad” någon gång under 1800-talets början och den har en unik och mycket ovanlig konstruktion med ett gigantiskt bjälklag och en ovanlig väggkonstruktion som håller upp taket med de brutna gavelspetsarna.
Benämningen Kollada kommer av att byggnaden troligen användes som förråd för det kol som gick åt i smedjorna vid Jädersbruk. Under senare tid har även ved förvarats i denna byggnad.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av kolladan
Kolladan 1930

Tiden tar ut sin rätt och den unika byggnaden höll på att gå ur tiden, men genom Jädersbruks Vänners intensiva arbete räddades Kolladan till eftervärlden år 2010 via ett renoveringsprojekt som bekostades av Länsmuseet i Västmanland. Hela yttertaket byttes och delar av takbjälkarna ersattes, och ruttna bjälkar i bärande delar av väggarna byttes ut.
Det vi ser idag är ungefär två tredjedelar av det ursprungliga huset.

Kolladan 2020

Kolladan idag (2021)