Kraftstation

Den första kraftstation uppfördes 1914, då elektrifieringen av Sverige pågick som mest intensivt. Det är en vacker tegelbyggnad med välvda rödmålade fönster. På den tiden var höjden på dammbron fortfarande i en sådan nivå att stickspåret från järnvägsstationen (uppfört 1869), som var förlagt på dammbron, kunde användas.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av den första kraftstationen.
Kraftstationen 1930

Redan på 1940-talet hade behovet av el ökat så att en höjning av dammen samt en ny och effektivare kraftstation krävdes. Man byggde då om dammbron så att den fick en högre nivå (den höjdes c:a 1,5 meter) och detta innebar slutet för den gamla kraftstationen och stickspåret från järnvägsstationen. Den nya kraftstationen och dammbron togs i bruk 1943.

I den gamla kraftstationen ser vi idag ett museum som kom till 2009 genom ett projekt som drevs av föreningen Jädersbruks Vänner. Projektet finansierades av föreningen, Riksantikvarieämbetet och Kraftbolaget Mälarenergi i samverkan.
Museet är en viktig del i det arbete föreningen Jädersbruks Vänner bedriver för att bevara minnet av Jädersbruk och dess mycket intressanta historia.

Kraftstationer 2021

Kraftstationerna som de ser ut idag(2021).
T.h den första 
kraftstationen från 1914
T.v den andra kraftstationen från 1943. Drivs av Mälarenergi.