Kvarnen

Denna vattendrivna kvarn byggdes troligen omkring 1875 och ersatte då en gammal kvarn som funnits på platsen sedan slutet på 1700-talet.
På ett foto från slutet av 1800-talet ser vi den nya kvarnen (den ljusa byggnaden i mitten) med den gamla kvarnen till höger.

Här stod traktens bönder i kö för att mala sitt spannmål till mjöl.
Kvarnen drevs av en turbin som kallas Hornturbin.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av kvarnen.
Kvarnen 1930

Den siste mjölnaren hette Karl Fingal Sälle. Han kom hit som mjölnare 1929 och blev kvar fram till nedläggningen på 1950-talet då kvarnen togs ur drift.

I husets källare ser vi idag många spår från tiden som kvarn. Fundament för axlar och maskiner, krokar och skruvhål för allt som krävs för att hålla en kvarn igång.
Under många år var kvarnen i stort sett oanvänd. 1997 tog dock Jädersbruks Vänner hand om huset och en upprustning inleddes. Nu fungerar byggnaden som möteslokal och ibland som ett sommarcafé. Byggnaden ägs av energibolaget Mälarenergi.
Kvarnen 2021

Kvarnen som den ser ut idag (2021)