Mästersvens fähus vid Älholmen

Det här var ett utrymme för kreatur och grisar som tillhörde Mästersvennens familj.
Byggnaden var timrad med torvtak och den kom att rivas i början på 1800-talet och på platsen uppfördes istället en källarbyggnad.