Mjölnarbostaden

Vi vet inte med säkerhet när huset uppfördes men troligen skedde det när man under 1860-talet började planera för att riva den gamla kvarnen och tillhörande mjölnarbostad.
En ny kvarn uppfördes och stod klar 1869 vilket gör att vi antar uppförandet av den nya mjölnarbostaden till år 1868.
I mjölnarbostaden bodde kvarnens mjölnare med sin familj.
Här ser vi Mjölnarbostaden från väster och tidsepoken är 1890-tal. (Fotot är digitalt färglagt av Ari Kajstrand från en svartvitt kopia från Arboga museum).


I kyrkoböckerna från 1869 till 1950 hittar vi uppgifter om vilka som har varit mjölnare och därmed bott i huset.

Boende Mjölnarbostad_01

Boende Mjölnarbostad_02

Boende Mjölnarbostad_03

Boende Mjölnarbostad_04

Boende Mjölnarbostad_05

1979 avstyckades Mjölnarbostaden och blev en privatfastighet som ägdes av Claes-Göran Sjölinder, som förutom att använda huset som sommarbostad även hyrde ut huset som bostad.


Ett satellitfoto visar fastigheten Mjölnarbostaden idag.

Mjölnarbostaden sattellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders bruk i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.