Museum

Museum uppfördes 1884 på en plats där det redan 1770 låg en byggnad. Vid uppförandet återanvändes timmer från den gamla Herrgården från 1675, som revs 1883-84.
Museum fungerade först som smedboställe och senare blev de 8 små lägenheterna bostäder åt lantarbetare på Jädersbruk.

Idag är fastigheten privatägd efter att ha byggts om till keramisk ateljé och bostad. En skulpturpark och studioglashytta finns här.