Om oss

Samlingsbild IMG_4013-red

Vilka är vi?
Föreningen Jädersbruksvänner föddes 1997, vi består av ca 200 medlemmar. Vi finns ca 4 km väster om Arboga längs Arbogaån vid det anrika Jädersbruk, mitt i Västra Mälardalen. se Karta

Vi jobbar inom område maskin, historia och miljö:

 • Maskingruppen renoverar gamla saker som vi sedan visar upp i våra utställningar.
 • Historiegruppen söker den gamla historien om Jädersbruk.
 • Miljögruppen håller området fint för våra besökare.

Föreningens syfte
Huvudsyftet är att visa alla hur en levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden samt att ge alla intresserade möjlighet att studera och praktisera gamla tiders tekniker.
Vi sprider budskapet om Jädersbruk och vår verksamhet via olika media, där de årliga Jädersbruksdagarna ingår som en viktig del.
Vi arbetar för att bevara aktiviteter och miljö kring det anrika bruket, vilka skall spegla utvecklingen århundrade för århundrade.
Vår ”röda tråd” sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till 1900-talets mekaniserade tillvaro.


Föreningens Mål 2014 – 2018

 • I hög grad tömma Ladugården på den materiel vi förvarar där idag.
 • Tyda och publicera några av de gamla dokument vi fått.
 • Slutföra inredningen av källaren i Kvarnen
 • Ha minst en ny aktör som genomför ”sin” aktivitet på Jäder
 • Ny hemsida
 • Fasta öppettider på museet

Utifrån ovanstående mål har följande aktiviteter beslutats för 2017.

 • Slutföra monter- och utställningsbyggandet i Verkstaden
 • Göra färdigt skärmtaket vid stenkrossen
 • Göra färdigt utställningen i källaren på Kraftstationen
 • Tillverka och resa en informationstavla vid infarten till Verkstaden
 • Byta tak på Svinhuset (om vi får bidrag)