Om oss

Samlingsbild IMG_4013-red

Vilka är vi?
Föreningen Jädersbruksvänner föddes 1997, vi består av ca 180 medlemmar. Vi finns ca 4 km väster om Arboga längs Arbogaån vid det anrika Jädersbruk, mitt i Västra Mälardalen. se Karta

Vi jobbar inom område Maskin, Historia, Hantverk och Miljö:

 • Maskingruppen renoverar gamla saker som vi sedan visar upp i vårt Museum.
 • Historiegruppen söker den gamla historien om Jädersbruk och bygger utställningar
 • Hantverksgruppen syr, väver och jobbar brett med olika typer av hantverk. Vi hittar även smedjan i denna arbetsgrupp.
 • Miljögruppen håller området fint för våra besökare.

Föreningens syfte
Huvudsyftet är att visa alla hur en levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden samt att ge alla intresserade möjlighet att studera och praktisera gamla tiders tekniker.
Vi sprider budskapet om Jädersbruks historia och vår verksamhet via olika media. Det årliga evenemanget Jädersbruksdagarna ingår som en viktig del för att visa upp Jädersbruk.
Vi arbetar för att bevara aktiviteter och miljö kring det anrika bruket, vilka skall spegla utvecklingen århundrade för århundrade.
Vår ”röda tråd” sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till dagens datoriserade och mekaniserade tillvaro.


Föreningens Mål 2023-2028

 1. Att ha en ny huvudman för museet
 2. Att ha någon form av bemanning på Museet
 3. Att i hög grad tömt Ladugården på föreningens materiel
 4. Att fortsätta utveckla föreningen och området för medlemmar och besökare

Utifrån ovanstående mål har följande aktiviteter beslutats för 2023.

 • Maskingruppen
  Renovera Stenvagnen. Mål 4
  Rusta Gräsklippargaraget. Mål 4
  Rensa i Ladugården. Mål 3
  Montera ramsågen. Mål 4
 • Historiegruppen:
  Ta fram berättelse om sjukvården på Jäder. Mål 4
  Fortsätta utveckla den historiska utställningen
  Fortsätta samla och dokumentera den gamla historien om Jäder
 • Hantverksgruppen (Sy)
  Tillverka skyltar till utställningsföremål i museet. Mål 4
  Fortsätta med diverse handarbete på måndagsträffar. Mål 4
 • Hantverksgruppen (Smedjan)
  Inga konkreta mål
 • Miljögruppen
  Renovera bron till ön. Mål 4
  Rensa vattenrännan. Mål 4
 • Styrelsen
  Arbeta för att få fram ny huvudman för museet. Mål 1
  Arbeta för att kommunen tar ett större ansvar för grönytevård i parken/fornlämning