Sågen med virkesupplag

Den här sågen uppfördes troligen i slutet av 1800-talet. Det var en ramsåg som var modern för sin tid.
Timret spelades upp från ån till sågen och det var ett besvärligt arbete. Man tog en kätting över ryggen och gick ner i den djupa vattengropen och fäste kättingen runt stockarna som sedan spelades upp.

Norr om sågen alldeles intill stickspåret fanns ett upplag där man staplade det sågade virket för torkning.
När det var dags för virkesleverans så lastades virket på stickspårets järnvägsvagnar som sedan kördes upp till stationsområdet för vidare transport på järnvägen.

Flygfoto från 1930 visar placeringen av sågen
Sågen1930_1

Sågen revs troligen på 1940-talet.