Sågen med virkesupplag

Den här sågen uppfördes troligen i början av 1800-talet. Den drevs av vattenkraft och var till att börja med försedd med ett sågblad. Troligen moderniserades sedan sågen med flera sågblad.

Det intilliggande mejeriet behövde kylmöjligheter för att bibehålla kvaliteten på sina mejeriprodukter och det löste man med att såga is på vintern och sedan lagra isen i en isstack under sågspån som var en restprodukt från sågen. På så vis kunde man få is som kylmedel även på sommaren.

Norr om sågen alldeles intill stickspåret fanns ett upplag där man staplade det sågade virket för torkning.
När det var dags för virkesleverans så lastades virket på stickspårets järnvägsvagnar som sedan kördes upp till stationsområdet för vidare transport på järnvägen.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av sågen
Sågen1930_1

Verksamheten i sågen upphörde 1933, men byggnaden stod kvar ända fram till 1943, då den revs i samband med byggnationen av det nya elverket. Som ersättning för den nedlagda sågen uppfördes en ny såg på södra delen av Jäders holme.