Selim Lindblom

Selim Lindblom föddes 1850-05-09 i Jäders bruk av föräldrarna smedsdrängen Per Eric Lindblom och hans hustru Maja Stina Broberg. Hustrun är i kyrkoboken noterad som ”fånig” vilket är liktydigt med att hon var ”slö till förstånd, minne och känsla”.
Selim hade en äldre bror, Per Eric Oskar och en yngre syster Maria Sofia Amalia.
När Selim är 8 år så dör modern Maja Stina Broberg i en ålder av 40 år och fadern blir själv med sina tre barn. Familjen lever som fattighjon.
Fadern Per Eric gifter om sig 1862 med fattighjonet Maria Christina Lundgren som då har med sig en oäkta dotter Anna Mathilda in i äktenskapet. Paret får sedan ett gemensamt barn, sonen Albert som föds 1862.

Selim bor tillsammans med sin far och sin styvmor Maria Christina Lundgren fram till 1870 då han flyttar och blir manufakturlärling hos manufaktursmeden Carl August Sandberg.
I kyrkoboken är Selim noterad som ”utan språk”, vilket tyder på att han hade någon form av funktionsnedsättning.
Den 4 september 1873 händer olyckan som ändade hans 23-åriga liv.