Slottet

Uppfört under senare delen av 1800-talet när dåvarande ägaren till Jäders bruk, Mårten Holmstedt, började omdana bruket och bl.a. riva gamla bostadshus. Boningshuset byggdes som arbetarbostäder, då som ett tvåvåningshus med sadeltak och man använde återvunnet timmer från dels gamla rivna bostadshus och dels från den gamla herrgårdsbyggnaden som revs 1883- 84.
År 1919 gjordes en ombyggnation av huset som då fick det nuvarande utseendet med ett mansardtak.

Skiss över arbetarlägenheterna i Slottet

I kyrkoböckerna hittar vi uppgifter om vilka som bott i huset från år 1918.
Boende Slottet_01
Boende Slottet_02
Boende Slottet_03

Boende Slottet_04
Boende Slottet_05


1982 blev det en privatbostad och då gjordes en omfattande renovering med bland annat nya flygelbyggnader.

Huset ligger vackert på Jäders holme med egen liten hamn och granne med det trevliga byabadet där man kan höra barnen stoja och leka i Arbogaåns vatten.

Väster om Jäders holme och något uppströms i Arbogaån ligger en mindre ö, Ängeholmen, som nås från Slottets gårdsplats. Ön har använts som både betesmark och fotbollsplan.

Varifrån namnet Slottet härstammar vet man inte med säkerhet men enligt gamla muntliga källor från trakten samt uppgifter i kyrkoböckerna så finns det tre möjliga härstamningar varav nr 3 är den mest troliga:
1.  Enligt en historia så lär det ha övernattat en icke namngiven kung i huset varför det fick namnet ”Slottet”.
2.  Huset fick i folkmun namnet kråkslottet vilket sedan har blivit förskönat till ”Slottet”.
3.  Husets placering och storlek gör att det syns likt ett litet slott i fonden när man ankommer längs bruksgatan.


Ett satellitfoto visar fastigheten Slottet idag.
Slottet sattelitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.