Stallet

Den här stallbyggnaden verkar ha anor från tidigt 1800-tal.

En bit in på 1900-talet fanns i stallet omkring 16 hästar. Det var både arbetshästar och hästar för herrskapets transporter.

Stallet hade hög status och det fanns en särskild fodermarsk för skötseln av stallet och hästarna.
Herrskapets kusk tog inte ett enda handtag i sådant arbete. Kusken hade förutom att köra herrskapen även uppgiften att sköta droskorna och de fina vagnarna.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av stallet
Stallet 1930

Över ingångsdörren till stallet hängde ett uppstoppat hästhuvud och strax under takfoten pryddes ytterfasaden av hästsiluetter i metall som tillverkats av gårdens klensmed Oskar Fagerström som arbetade i gårdssmedjan mellan åren1872 till 1921.