Stugbyggnad för Stångjärnsmederna

Här bodde smederna som arbetade i Stångjärnssmedjan.
Kyrkoböckerna indikerar att det 1770 bodde två smedsfamiljer här.

1.
Unge mästersmeden Anders Jansson Kärrström
hustru Anna Lisa Brostet (född Ersdotter)
Anders och Anna Lisa flyttade hit från Älholmens smedja 1769.
dotter Anna Lisa (föddes 1770)
son Jan Erik (född 1773)
son Anders (född 1778)
dotter Maja Stina (född 1782, död 1783 i smittkoppor)
son Petter (född 1784)

Familjen blir kvar fram till Anders död 1785.

2.
Åldrige mästersmeden Johan Larsson
1:a hustru Anna Andersdotter (dör 1775)
2:a hustru Brita Olsdotter
Johan gifter om sig 1776 och flyttar till Älholmens gård.