Trädgårdsmästarbostaden

Uppfördes troligen på 1880-talet som bostad åt Herrgårdens trädgårdsmästare.
Innan huset uppfördes så bodde trädgårdsmästaren i någon av herrgårdens flyglar.

Trädgårdsmästarbostad 1890Trädgårdsmästarbostaden omkring år 1890

Här bodde bl.a. trädgårdsmästare Karl Albert Englund som var verksam vid herrgården från 1874 fram till sin pensionering 40 år senare. Karl Albert var gift med den 6 år äldre hustrun Lovisa Persdotter. Äktenskapet blev barnlöst.

Karl Albert Englund 1890
Trädgårdsmästaren Karl Albert Englund i trädgården 1890

K A Englund trädgårdsmästare
Trädgårdsmästaren Karl Albert Englund på sin ålders höst

Vid sin pensionering, år 1914, fick han och hustrun som en framtida bostad Stormbacken – en liten gård om kök och kammare – belägen vid Ramstigen, söder om ån, alldeles nedanför skogsvaktarbostället. Där bodde han sedan fram till sin död den 24/2 1933. Hustrun dog 4 år tidigare d.v.s. 1929.

Idag är trädgårdsmästarbostaden en privatbostad.