Vagnsbodar

Vagnsbodarna uppfördes troligen samtidigt som stallet i början på 1800-talet.

Här förvarades stallets droskor och vagnar med tillbehör.

Övriga arbetsvagnar för jordbrukets behov förvarades i en annan byggnad intill ladugården.

Flygfoto från 1925 visar placeringen av vagnsbodarna
Vagnsbodar 1930

Sedermera fungerade den södra vagnsboden troligen som garage åt brukets automobil.