Verkstaden

Denna byggnad är uppförd under slutet på 1800-talet och det är den sista byggnaden som finns kvar som har en direkt koppling till den smidesverksamhet som bedrevs på Jädersbruk fram till 1930-talet. Enligt vissa källor så är byggnaden ett minne från åren 1889-1892 då brukspatron Mårten Holmstedt inledde ett vidlyftigt samarbete med en ingenjör vid Jernkontoret, Erik G:son Odelstierna för att få fram nya metoder att smälta och behandla järnet.

Den verksamhet som under 1900-talet bedrevs i byggnaden var Snickeri, Verkstad och Måleri för de produkter som framställdes i smedjan. Här fick spadar, krattor och andra verktyg sina skaft. Plogar, harvar och andra maskiner fick sina trädetaljer konstruerade och fint målade innan det var dags för montering. Utskeppning av varor skedde via Jäders station och vidare till Arboga hamn, med båt över Mälaren och via Stockholm ut på de stora haven. Se mer om vilka som arbetade i verkstaden under perioden 1906 – 1914.
En ångmaskin drev alla snickerimaskiner via axlar, växlar och fladdrande flatremmar. Skyddsanordningar var ett okänt begrepp och olyckor i maskinerna var säkert vanliga.
Då elektrifieringen svepte över Sverige vid 1900-talets början och kraftstationen vid Jädersbruk byggdes 1914 ersattes den gamla ångmaskinen med en elektrisk motor och det gemytliga pustandet försvann. På den norra gaveln fanns en travers vilken användes för att hissa ned tunga produkter till en järnvägsvagn som på stickspåret hade körts fram till byggnaden.

Byggnaden stod tom efter nedläggningen av smidesverksamheten på 1930-talet.

Idag utgör verkstadsbyggnaden museum och samlingsplats för föreningen Jädersbruks vänner.

Verkstaden 2020

Ett satellitfoto visar fastigheten Verkstaden med omgivning.
Verkstaden satellitfoto

På 1760-talet var bebyggelsen på Jäders holme i det här området av en helt annan karaktär.
Vill du veta mer om detta så kan du läsa här.