Visthusbod Älholmen

Visthusboden var en enklare byggnad avsedd för förvaring av matvaror.
Den kunde ibland vara upphöjd på pålar för att förhindra djur att ta sig in.
Hur just den här boden var utformad vet vi inte exakt.