Ägarlängd vid Jäders bruk från 1757 till 1965

Källa: Jäders bruks historia, Anteckningar av Tage Hedborg

1757 inträdde ett nytt skede i Jäders bruks historia då den dåvarande faktorn Wilhelm Neuman Mannerstråle köpte bruket av kronan varvid den fortsatta verksamheten kom att bedrivas i privat ägo.
Tage Hedborg har i sina Anteckningar nedtecknat efterföljande innehavare av Jäders bruk utan att exakt ange när och hur länge de suttit som dess ledare och ägare.

1. Wilhelm Neuman Mannerstråle – född 1711 – död 1788

År 1759 blev han adlad Mannerstråle.
Gift med Christina Charlottta Vult Mannercrona von Steijern.

Söner Jacob Mannerstråle och Mårten Christoffer Mannerstråle.


2. sonen Jacob Mannerstråle – född 1752 – död 1789

Han arrenderade Jäders bruk av fadern men dog strax efter honom.
Gift med Magdalena Sofia Trentiger.


3. brodern Mårten Christoffer Mannerstråle – född 1756 – död1841

Kapten samt brukspatron på Jäders bruk.
Gift med Hedvig Charlotta Nybohm.
År 1819 införlivade han genom köp Älholmens järnbruk med Jäder. Samma år flyttade han och hustrun till Älholmen och försålde då Jäders bruk till sina söner, döttrar och mågar.
Den nya generationen och de nya ägarna fick därigenom följande sammansättning (7 barn)