Åldermannabostaden 1766

På platsen där dagens Åldermannabostad ligger var bebyggelsen år 1766 betydligt trängre med flera stugbyggnader och tillhörande uthus och sidobyggnader.

Åldermansbostaden 1766

Åldermansbostaden 1766_1

Åldermansbostaden 1766_2