Älholmens stångjärnssmedja

Älholmens stångjärnssmedja var troligen inrättad med en härd eller eld, vilken sköttes av mästersmeden tillsammans med en mästersven och säkert också en lärodräng (gesäll).
Genom ett brandförsäkringsdokument från 1804 vet vi att smedjan var ganska ålderstigen men ändå i försvarligt skick. Den var byggd av timrad furu och rödmålad. Storleken var 2,5m hög upp till takfot, 14m lång och 11m bred. Taket var byggt med tegeltak på takstolar och läkter. Själva vattenhjulet med hjulstock
och lyftarmsring var av äldre datum och skulle senare komma att uppgraderas år 1798.
Hjulhuset var timrat med 3 väggar på stenfot under brädtak, 1,5 m högt.
Från dammbron gick det en vattenränna fram till smedjans hjulhus. Rännan var 48m lång och 2,5 bred.