Bergsbyggningen

Här låg en arbetarlänga som bestod av 6 bostäder på bottenvåningen för brukets arbetare.
På vinden inrymdes 2 drängkammare.

Skiss över lägenheterna i bergsbyggningen.

Huset revs omkring 1970.